Sunday, February 6, 2011

Kurniaan berharga

بسم الله الرمن الرحيم


Segala Puji Bagi Allah سبحانه وتعالى yang telah memberikan kita nikmat yang sangat berharga, iaitu digolongkan-Nya kita menjadi umat Imam dunia wal akhirah, menjadi umat makhluk ciptaan Allah سبحانه وتعالى yang paling mulia, dialah Nabi kita Sayyidina Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم yang diharapkan syafaatnya pada hari Kiamat kelak.

Selawat dan salam Allah سبحانه وتعالى moga sentiasa dan selamanya ke atasmu ya Rasulallah pada setiap kerlipan mata dan hembusan nafas sebanyak luasnya ilmu Allah. Juga ke atas ahli keluarganya dan para Sahabat رضي الله تعالى عنهم yang mulia lagi berjasa.

Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah سبحانه وتعالى untuk bernafas pada bulan Robi'ul awwal yang mulia ini, yang mana bulan ini menjadi mulia disebabkan dengan lahirnya Nabi kita صلى الله عليه وآله وسلم yang mempunyai akhlak yang mulia.


Moga kita di kurniakan oleh Allah سبحانه وتعالى akan kecintaan terhadap Nabi kita صلى الله عليه وآله وسلم , ahli keluarganya, para Sahabatnya dan orang-orang yang mencintai mereka, membesarkan kedudukan mereka dan mengamalkan sunnah Baginda صلى الله عليه وآله وسلم .

Sekadar mengingatkan diri saya dan yang membaca, mencintai Ahli Bait Rosulillah صلى الله عليه وآله وسلم adalah salah satu pegangan Ahli Sunnah wal Jama'ah dan bukanlah resapan daripada ajaran syi'ah rafidhah. Yakinlah, perkara ini merupakan salah satu pegangan dalam aqidah Ahli Sunnah wal Jama'ah. Kaum Syi'ah Rafidhah menggunakan Ahli Bait untuk kepentingan peribadi demi mendapat nikmat dunia yang kononnya bersimpati dengan Sayyiduna Ali رضي الله تعالى عنه . Berbeza dengan Ahli Sunnah wal Jama'ah, yang menuntut pengikutnya mengasihi Ahli Bait kerana kecintaan terhadap Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم . Demikian pesanan Guru kami.

Sebagaimana dinyatakan di dalam Hadith Nabi صلى الله عليه وآله وسلم yang mulia, yang dinukilkan oleh al Syeikh al Imam al Hafiz Syeikh al Islam Jalal al Din al Suyuti al Syafi'i رضي الله تعالى عنه dalam kitabnya احيآء الميّت بفضآئل آل البيت , yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh al Musnid Syaikh Muhammad Fuad bin Kamaludin al Maliki, 60 Hadith Kelebihan Aali Bait.


Hadith Pertama:

Dikeluarkan oleh Sa'id ibn Mansur di dalam Sunannya: Daripada Sa'id ibn Jubair رضي الله تعالى عنه mengenai firman Allah سبحانه وتعالى :

قل لّا أسئلكم عليه أجراً الّا المودّة في القربى *

قال: قربى رسرل الله صلى الله عليه وآله وسلم

"Katakanlah (wahai Muhammad), aku tidak meminta kepada kamu sebarang upah tentang ajaran Islam yang aku sampaikan, melainkan rasa kasih sayang ke atas al Qurba."

Berkata Sa'id ibn Jubair رضي الله تعالى عنه : "Al Qurba yang dimaksudkan di dalam ayat ialah ahli keluarga Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم " *

* Al Syuura: 23 * Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Manaqib, Imam al Tirmizi di dalam kitab Tafsir dan Imam Ahmad di dalam Musnad. Lihat Istijlab jld 2 H:314 hadith no. 32.


Menukilkan kata-kata Imam 'Ali Zainal 'Abidin di mana beliau menyatakan; alamat/tanda seseorang itu adalah daripada Ahli Sunnah wal Jama'ah ialah memperbanyakkan salawat ke atas Sayyidina Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم . Sepertimana dinyatakan dalam hadith Nabi صلى الله عليه وآله وسلم tentang kelebihan salawat.

Daripada Abdullah ibn Mas'ud
رضي الله تعالى عنه berkata: Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم bersabda:

انّ أولى النّاس بي يوم القيامة أكثرهم عليّ صلاة

"Sesungguhnya manusia yang paling utama di sisiku pada hari Kiamat ialah yang paling banyak mengucapkan salawat ke atasku."*


*Diriwayatkan oleh Imam al Tirmizi رضي الله تعالى عنه dan beliau telah menghukumkannya sebagai hasan.


Sekadar ingatan buat diri saya yang lupa, syukran kepada yang membaca dan mohon didoakan supaya saya sentiasa istiqamah dalam melakukan keta'atan kepada Allah سبحانه وتعالى dan meninggalkan maksiat kepada-Nya.

Wallahu a'lam.

3 Robi'ul awwal 1432 H / 6 Februari 2011 M
Gombak.


Rujukan:

60 Hadith Kelebihan Aali Bait terjemahan al Musnid Syaikh Muhammad Fuad bin Kamaludin al Maliki, Ahli Majlis Agama Islam Negeri Sembilan.
Sofa Production, cetakan ketiga Ramadhan 1431 H/Ogos 2010 M.

Fadhilat Salawat, terjemahan kitab al Nafhah al Ilahiyyah fi al Solah 'ala Khair al Bariyyah karangan Syaikh Abu al fadhl Abdullah ibn Muhammad al Siddiq al Ghumari al Hasani رضي الله تعالى عنه , dikeluarkan oleh Al Musnid Syaikh Muhammad Fuad bin Kamaludin al Maliki, cetakan pertama, terbitan Sofa Production.

No comments:

Post a Comment