Thursday, January 20, 2011

Buku terbaru di pasaran

بسم الله الرحمن الرحيم


Segala Puji Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana masih memberikan kita peluang untuk bernafas sehingga ke saat ini.

Selawat dan salam moga sentiasa dan selamanya ke atas junjungan besar Nabi Muhammad صلى الله عليه وآله وسلم , para Sahabatnya yang mulia lagi berjasa, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga hari Kiamat


Sekadar ingin menghebahkan buku terbaru tulisan guru kami, al Fadhil Ustaz Muhadir bin Haji Joll al Sanariy yang bertajuk PERSOALAN KHILAFIYYAH DAN PENJELASAN ULAMA'.
Buku setebal 920 muka surat dengan lebih 2000 nota kaki, berkulit tebal, menjawab 117 persoalan khilafiyyah.

Buku ini telah disemak dan kata-kata aluan oleh Dato' Wan Mohammad (Ketua Pengarah JAKIM), Dato' Haji Loling (Mantan Mufti Negeri Sarawak), Dato' Hashim Yahya, Dato' Salleh Ahmad, Dr. Uthman El Muhammady dan lapan orang Ustaz.

Di dalam buku ini, dikumpulkan persoalan-persoalan yang bersifat khilafiyyah. Walau bagaimanapun, terdapat juga persoalan tentang aqidah dan persoalan yang sudah diijma’kan oleh para ulama‘.

Ia dimuatkan juga kerana ia sering dibangkitkan dalam masyarakat. Perkara-perkara yang sudah sekian lama diamalkan dalam masyarakat Islam di negara ini dan di dunia Islam amnya, sebenarnya mempunyai dasar dan dalil yang jelas yang dapat dipertanggung jawabkan. Tidaklah benar jika dikatakan ia tidak berdasarkan tuntutan Syariah, lebih-lebih lagi terkeluar dari landasan Islam.

Di dalam buku ini, dibentangkan penjelasan para ulama’ muktabar terhadap perkara-perkara atau persoalan yang ditimbulkan, melalui rujukan mereka terhadap Al-Qur’an, hadith, maupun sumber-sumber istinbath yang lain.
Jika masih terdapat di kalangan mu’taridhin (golongan yang menentang amalan-amalan tertentu di dalam masyarakat) yang tetap dengan hujah dan pendapat mereka dalam permasalahan khilafiyyah ijtihadiyyah umpamanya, maka mereka dipersilakan untuk mengikut jalan mereka sendiri dan bukanlah bermakna jalan atau pendapat orang lain yang tidak sependapat dengan mereka salah.

Buku berharga RM 150, untuk tempahan/pembelian, boleh hubungi Ustaz Ahmad Lutfi, Mawleed Publishing, di talian 017-6671007 atau hubungi nama-nama yang tertera dalam gambar di atas.

Kenali pengarang:

Ustaz Muhadir bin Haji Joll. Berasal dari Kuching, Sarawak. Mendapat pendidikan awal di SRK Senari dan di SMK Agama Matang 2, Kuching. Mendapat ijazah Sarjana Muda (Al-Qur’an & Hadith) dan Sarjana (Tafsir al-Qur’an) dari Universiti Islam Antarabangsa (UIA).

Sedang menyiapkan tesis Phd dalam bidang Tafsir di Universiti Malaya. Sekarang bertugas sebagai pensyarah di Jabatan Ilmu Wahyu dan Warisan Islam, Pusat Asasi, Universiti Islam Antarabanga, Petaling Jaya.

Di ambil dari sini.


Wallahu Ta'ala a'lam.

No comments:

Post a Comment